What makes us special

Regulamin chaty / RODO

REGULAMIN CHATY PACHNĄCEJ LASEM

Gospodarze chaty będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości

 1. Najmujący chatę Gość hotelu zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie nie zostaną wydane klucza do chaty.
 2. Rozpoczęcie pobytu w chacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość rozpoczynający pobyt wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji pobytu w chacie.
 4. Rezerwacja chaty dokonywana jest na 72 godziny po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamiaru przyjazdu. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu chaty jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Opłata za wynajem chaty pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
 7. W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.
 8. Pobyt zaczyna się od godziny 16.00, a kończy się do godziny 11.00.  Niemniej jeśli nie będzie to kolidować z przyjazdem kolejnych gości, jesteśmy elastyczni :).
 9. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 10. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!
 11. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 12. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w chacie i na terenie posesji w godzinach 22:00-7:00.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 15. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianej przez siebie chaty innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 16. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 17. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawka,, trampolina, i domek ze zjeżdżalnią), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 18. Zakaz używania w chacie otwartego ognia – świeczki, lampki naftowe, gazowe itd.
 19. Zakaz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych, oraz grzałek elektrycznych.
 20. Prosimy o nierozpalanie grilla ani ognisk w miejscach nie wyznaczonych do tego celu.
 21. Utrzymanie porządku w chacie podczas pobytu leży w gestii naszych Gości.
 22. Odwiedziny osób niezameldowanych w chacie – wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli.
 23. Zakaz urządzania imprez w chacie.
 24. Administratorem danych osobowych jest skyhome – Piotr Gądek, ul. Górska 38a, 34-120 Sułkowice, tel. 601 055 285. Administrator jest właścicielem marki chatapachnącalasem.
 25. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia realizacji pobytu w chacie. 
 26. Dane przetwarzane są w związku z akceptacją niniejszego reulaminu.
 27. Odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych.
 28. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu realizacji przepisów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.
 29. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 30. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do skorzystania ze pobytu w chacie. Jednak w momencie rozpoczęcia pobytu powstają skutki prawne i od tego momentu dane nie mogą być usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą.
 31. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania co oznacza, że żadne decyzje pociągające skutki prane nie zapadają automatycznie.

Życzymy miłego pobytu!

Opinie o chacie

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji miejsc!
Translate »